Popular science articles

2015

H. Persson, M. J. Soja, H. Olsson, and J. E. S. Fransson,
Satellitbaserade 3D-data till hjälp för skogliga skattningar (in Swedish),
Fakta skog,
2015,
Persson2015_S3DDT.pdf